Sem doktorica pravnih znanosti,

ki jo je življenje že zelo zgodaj pripeljalo v vrste prostovoljnih gasilcev, kjer sem aktivno vpeta v vodenje gasilskih organizacij na vseh nivojih. Delovanje v teh vrstah pomembno vpliva na moje doživljanje prava in njegovega namena – svojim strankam skušam pravna pravila in postopke približati v razumljivem jeziku, razlagam jih življenjsko in iz vidika njihovega namena ter nikakor nisem pristaš črkobralskih nazorov.

DOSEDANJI KORAKI

2003
- leta-
Že v času študija
na Pravni fakulteti v Ljubljani sem si nabirala delovne izkušnje s študentskim delom pri različnih delodajalcih in si s tem priučila delovne navade, usklajevanje različnih obveznosti in predvsem pridobila pogled na pravne in druge postopke iz prakse. Zaradi tega se mi je zdel študij prava lažji.
2008
- leta-
Diplomirala sem

iz področja javnih naročil, v okviru katerega sem bila takrat tudi že redno zaposlena.

2010
- leta-
Pričela sem s sodniškim pripravništvom

na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer sem spoznala zametke civilnega ter kazenskega sodstva.

2011
- leta-
Opravila sem pravniški državni izpit
in se nekaj dni kasneje zaposlila na Višjem delovnem in socialnem sodišču, kjer sem bila 8 let zaposlena kot višja pravosodna svetovalka. V tem času sem pridobila poglobljeno znanje in bogate izkušnje s področja delovnega in socialnega prava ter dodobra spoznala sodno prakso s tega področja.
2019
- leta-
Po skoraj desetletju dela v pravosodju
je v pravem trenutku prišel klic iz Gasilske brigade Ljubljana, kar je predstavljalo močan preskok v načinu in organizaciji dela, hkrati pa sem iz položaja delavca prešla na delodajalsko stran. Kot vodja skupnih služb sem namreč v Gasilski brigadi Ljubljana od leta 2019 močno vpeta v poslovodenje tega pomembnega javnega zavoda, izvajam pa tudi vsa pravna opravila in zastopanje zavoda pred sodišči in drugimi državnimi organi.
2022
- leta-
Doktorirala sem
na Evropski pravni fakulteti, kjer sem uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Odškodninska odgovornost delodajalca delavcu za škodo, ki je posledica ravnanja tretjega ali naključja. V okviru pisanja te naloge sem poglobljeno raziskala ureditev odškodninskega področja in relevantno sodno prakso.
2023
- leta -
PRAVNI KORAK
PRAVNI KORAK