Pravno svetovanje
- Pravne osebe

Nudim svetovanje na naslednjih področjih: delovno pravo, civilno pravo, pravo javnih naročil, upravno pravo, gospodarsko pravo, prekrškovno pravo, področje dostopa do informacij javnega značaja, področje varstva osebnih podatkov,..

Moje storitve zajemajo tudi izdelavo in pregled pogodb, notranjih aktov in drugih dokumentov, s katerimi morajo pravne osebe razpolagati glede na veljavno zakonodajo.

Dogovorimo se lahko tudi za dolgoročno sodelovanje, predvsem v primeru, če nimate zaposlenega svojega pravnika in potrebujete stalno dosegljivost pravnih storitev.

Pravno svetovanje
- Pravne osebe

Nudim svetovanje na naslednjih področjih: delovno pravo, civilno pravo, pravo javnih naročil, upravno pravo, gospodarsko pravo, prekrškovno pravo, področje dostopa do informacij javnega značaja, področje varstva osebnih podatkov,..

Moje storitve zajemajo tudi izdelavo in pregled pogodb, notranjih aktov in drugih dokumentov, s katerimi morajo pravne osebe razpolagati glede na veljavno zakonodajo.

Dogovorimo se lahko tudi za dolgoročno sodelovanje, predvsem v primeru, če nimate zaposlenega svojega pravnika in potrebujete stalno dosegljivost pravnih storitev.

S 30-letnim stažem v prostovoljnemu gasilstvu, aktivnim poznavanjem poklicnega gasilstva ter celotnega sistema zaščite in reševanja sem pravi naslov za tolmačenje področne zakonodaje in svetovanje na tem področju.

Pravno svetovanje

- Področje zaščite in reševanja

Pravno svetovanje

- Področje zaščite in reševanja

S 30-letnim stažem v prostovoljnemu gasilstvu, aktivnim poznavanjem poklicnega gasilstva ter celotnega sistema zaščite in reševanja sem pravi naslov za tolmačenje področne zakonodaje in svetovanje na tem področju.

Pravno svetovanje
- Fizične osebe

Tudi zasebno v vsakdanjem življenju vstopamo v mnogo postopkov in razmerij – če pri izpolnjevanju obrazcev ter dopisov in pri tolmačenju prejetih pogodb, odločb in drugih dokumentov potrebujete pomoč, je PRAVNI KORAK pravi naslov.

Fizične osebe največkrat iščejo pomoč zaradi dednopravnih zadev ter sestave pogodb – tudi tukaj smo vam na voljo.

Lahko vam pripravim interna izobraževanja za temo, ki je zanimiva za vaš kolektiv, oziroma v zvezi s katero je prišlo do zakonodajnih sprememb. Bodite vedno v koraku z zakonodajnimi novostmi in aktualno ureditvijo.

​Izobraževanje
​Izobraževanje

Lahko vam pripravimo interna izobraževanja za temo, ki je zanimiva za vaš kolektiv, oziroma v zvezi s katero je prišlo do zakonodajnih sprememb. Bodite vedno v koraku z zakonodajnimi novostmi in aktualno ureditvijo.

​Krizno komuniciranje

Delo z ljudmi in delo v interventnih službah me je naučilo, da je prava informacija v pravem trenutku bistvenega pomena. In na drugi strani, da neinformiranost oziroma dezinformacije škodijo podjetju ali društvu, zaposlenim, članom ali strankam, saj vodijo v negotovost, strah in nelagodje.

Če ob kriznem dogodku ali po njem potrebujete pomoč pri komuniciranju znotraj vašega podjetja oziroma pravne osebe ali navzven, vam lahko pri tem pomagam – z nasveti, sestavo dopisov ali nastopanjem v vašem imenu. Naredite prav(n)i korak v pravem trenutku.